Jun 3, 2020   5:51 p.m.      Karolína        
University information system

Nahrazení předmětu


Aplikace Nahrazení předmětu slouží pro evidenci nahrazování nesplněných předmětů jinými předměty. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Náhradu předmětu lze vložit pomocí formuláře v úvodu aplikace. Z nabídky Nesplněný předmět, která obsahuje všechny neúspěšně odstudované předměty studenta, se zvolí předmět, který má být nahrazen. Následně se z nabídky Nahrazující předmět zvolí předmět nahrazující. Jako nahrazující předměty se nabízejí pouze předměty úspěšně ukončené nebo aktuálně studované. Nahrazující předmět může být pouze z období následujících po období, ve kterém byl zapsán nesplněný předmět. Vložení náhrady se potvrdí stisknutím tlačítka .

Náhradu lze vložit pouze pro neúspěšně ukončené předměty. Nemá-li student neúspěšný předmět, formulář pro vložení náhrady se nenabízí.

Seznam všech vložených náhrad je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné jednotlivé náhrady v případě potřeby zrušit jejich označením a stisknutím tlačítka .

Zavedením náhrady nebude nahrazovaný předmět součástí kontroly splněných studijních povinností – tj. student již nemusí tento předmět splnit. V průměrech a všude, kde se započítávají neúspěšně ukončené předměty, se bude původní nahrazovaný předmět započítávat jako neúspěšně splněný. Nahrazující předmět je započítán jako další (druhý) zápis nahrazovaného předmětu.