May 29, 2020   8:40 p.m.      Vilma        
University information system

Evidence půjček


evidence půjček!editace

Aplikace Evidence půjček slouží k evidenci peněžních půjček studentovi. Peněžní půjčky studentům vysokých škol poskytuje nestátní Študentský pôžičkový fond. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Seznam půjček evidovaných ke zvolenému studiu je zobrazen v přehledové tabulce. U každé půjčky je zobrazen její stav (zažádáno o půjčku, půjčka přidělena, půjčka nepřidělena), výše půjčky, poznámka a univerzitní období, pro které byla půjčka zaevidována. Tyto údaje lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Dále jsou u půjčky zobrazeny dosažené průměry za předchozí univerzitní období - zobrazen je jak aritmetický tak i vážený průměr. Do obou průměrů se započítávají i neúspěšně ukončené předměty. Jedná-li se o první studium, kterému nepředchází žádné jiné univerzitní období, vkládají se průměry ze známez z maturitního vysvědčení evidovaném u přihlášky ke studiu. Záznam o půjčce je možné zcela zrušit označením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Novou půjčku lze zaevidovat pomocí formuláře v dolní části aplikace. Ve formuláři je nutné vyplnit stav půjčky, univerzitní období, ke kterému se půjčka vztahuje, částku, o kterou student žádá, a poznámku. Všechny údaje jsou povinné. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Sestavu studentů se žádostí o půjčku a přidělenou nebo zamítnutou žádostí o půjčkou je možné získat v aplikaci Přehled peněžních půjček.