Jun 3, 2020   5:08 p.m.      Karolína        
University information system

Změna stavu studia


Aplikace Změna stavu studia umožňuje měnit kód stavu studia posledního průběhu studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Změna stavu studia se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uveden aktuální stav studia a nabídka pro výběr nového stavu. Tato nabídka obsahuje pouze stavy studia stejné kategorie jako aktuální stav. Nelze tedy například provést změnu z úspěšného stavu na neúspěšný apod. Změna kódu se potvrdí stisknutím tlačítka Po jeho stisknutí dojde ke změně kódu stavu posledního průběhu studia a návrat do aplikace Průběh studia.

Více o kódech studia.