Jun 6, 2020   1:12 a.m.      Norbert        
University information system

Poznámka


Aplikace Poznámka umožňuje u zvoleného studenta evidovat nestrukturovanou textovou poznámku. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pro vložení samotného obsahu poznámky je připraveno textové pole. Vložený text je nutné uložit stisknutím tlačítka . Poznámka slouží pouze pro interní potřebu studijního oddělení, obsah není zobrazován studentovi.

Vložená poznámka je zobrazována ve Studijní evidenci pod kontaktními údaji studenta.

Kromě poznámky k osobě studenta je možné evidovat i poznámky k jeho jednotlivým studiím. Pro evidenci slouží aplikace Poznámka ke studiu, které je dostupná přes ikonu u konkrétního studia studenta ve Studijní evidenci.