2. 6. 2020  1:08      Xénia        
Univerzitní informační systém

Administrativní úkony


administrativní úkony!evidence plnění

Aplikace Administrativní úkony poskytuje studijní referentce přehled všech administrativních úkonů, které se váží ke studentovu studiu a umožňuje evidovat stav jejich splnění.

Jednotlivé úkony definuje systémový integrátor v aplikaci Definice administrativních úkonů, kde rovněž stanovuje skupiny studentů, kterým se má daný administrativní úkon přiřadit. Všechny úkony souvisejicí se studentovým studiem jsou zobrazovány v přehledové tabulce. Pro každý úkon je zobrazen jeho název a stav splnění. Ve sloupcích Provedeno, Provedl je uvedeno datum poslední změny stavu splnění úkonu a jméno osoby, které změnu provedla. Stav splnění je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

V závislosti na nastavení jednotlivých administrativních úkonů systémovým integrátorem, je v aplikaci Zápis prováděna kontrola splnění jednotlivých úkonu. Samotné zapsání studenta do následujícího studijního období tak může být podmíněno splněním daných administrativních úkonů.