Požadavkové listy


požadavkové listyrozvrh!požadavky

Požadavkové listy obsahují omezení jednotlivých vyučujících pro tvorbu rozvrhů. Požadavky se sbírají elektronicky a do procesu jejich sběru vstupují učitelé, garanti a vedoucí ústavů. Proto jsou připraveny tři aplikace. Pro učitele Rozvrhové omezení učitele, pro garanty předmětů Požadavky na předmětZáznamníku učitele a aplikace Rozvrhy, která je umístěná v Portálu vedoucího a která obsahuje několik dalších aplikací.

Požadavky lze obecně rozdělit na tři typy podle toho, proč nemůže být rozvrhová akce vypsána na určitý termín. Rozvrhová akce nemůže být vypsána na termín:

O vložení rozvrhových omezení je vedoucí ústavu automaticky informován e-mailem, nemá-li však toto zasílání vypnuto.

Po uzavření sběru požadavků studijní oddělení požadavky vytiskne v aplikaci Požadavkové listy a předá rozvrhové komisi.

Související témata nápovědy