Jun 1, 2020   5:03 a.m.      Žaneta        
University information system

Státní zkoušky


státní zkoušky

Státním zkouškám je věnováno několik aplikací studijního oddělení. Obsah učitelské aplikace Státní zkoušky vychází právě z jejich evidence, tj. z evidence předmětů státních zkoušek, komisí, jejich členů a studentů přidělených ke komisím. Aplikace je vždy zobrazena všem uživatelům, kteří jsou nebo byli členy alespoň jedné komise závěrečných zkoušek (bakalářských, státních atd.) a toto členství jim bylo zaevidováno v aplikacích UIS. Je rozdělena na několik částí.

Účast v komisích

Záložka Účast v komisích poskytuje seznam komisí, do nichž je uživatel zařazen. Seznam lze omezit podle období a aktuálnosti komise. Pod ikonou  ve sloupci Podrobnosti je možné seznámit se se základními informacemi o konání státní zkoušky, jako jsou termín a místo konání, předměty státní zkoušky, seznam členů komise, seznam studentů, kteří byli komisi přiděleni, a povinně volitelné předměty, jež si studenti zvolili.

Tematické celky pro otázky z předmětu se zobrazí kliknutím na název předmětu. Tlačítkem je možné výše uvedené informace vytisknout.

Oprávnění zasedat

Záložka Oprávnění zasedatOprávnění zasedat v komisích SZ zobrazuje fakulty, kde bylo uživateli přiděleno oprávnění zasedat v komisích státních nebo jiných závěrečných zkoušek.

Garantované předměty

Státní zkoušky!tematické celky

Záložka Garantované předměty obsahuje seznam předmětů státních a závěrečných zkoušek, kde je uživatel garantem. Jedná se o předměty, ze kterých budou studenti zkoušeni u závěrečných zkoušek. V případě, že uživatel není garantem předmětů závěrečných zkoušek, aplikaci nevidí. Filtrem nad seznamem se volí období, ve kterých jsou předměty garantovány. Předměty edituje studijní oddělení, garantovi může být poskytnuta možnost editace tematických celků jednotlivých předmětů, pak se ve sloupci Tematické celky zobrazuje ikona .

Přes ikonu  ve sloupci Tematické celky se zobrazí tematické celky předmětu ve zvoleném období a to v slovenštině i angličtině. Do editace je možné přejít kliknutím na odkaz Editace tematických celků umístěný v nápovědném textu, nebo z přehledu předmětů kliknutím na ikonu  ve sloupci Tematické celky.

Ikona pro editaci odkazuje tematické celky ve skladu předmětů. Ikona pro prohlížení pak zobrazuje tematické celky ve zvoleném studijním období. Z tohoto důvodu se mohou tematické celky v editaci/zobrazení lišit!
Aby bylo možné tematické celky upravovat, být ve zvoleném studijním období nastaven atribut Úprava předmětů SZ garantem Nastavení provádí systémový integrátor.

Garant předmětu edituje tematické celky ve skladu předmětů SZ. Jakmile editaci dokončí, stiskne tlačítko , které příslušnému systémovému integrátorovi zašle e-mailem informaci o změně tematických celků předmětu. Systémový integrátor pak tematické celky ze skladu předmětů SZ zkopíruje do příslušného studijního období.