4. 8. 2020  13:38      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
Univerzitný informačný systém

Hodnocení úspěšnosti předmětu


Aplikace Hodnocení úspěšnosti předmětů zobrazuje úspěšnost studia jednotlivých předmětů vybraného období na fakultách a dalších pracovištích vysoké školy, na kterých jsou poskytovány předměty ke studiu. Aplikace je přístupná všem učitelům a studentům s aktivním studiem v Osobní administrativě v části Moje výuka, resp. Moje studium. Dále je aplikace dostupná přes Studijní oddělení uživatelům s oprávněním stud-p nebo predmet-p.

V seznamu předmětů jsou zobrazeny všechny předměty daného období s počtem studentů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit se zobrazí podrobnější údaje o počtech studentů a výsledcích předmětu. Grafy znázorňující úspěšnost studentů v předmětu jsou rozděleny podle jednotlivých typů termínů. Zvlášť jsou zobrazeny sloupcové grafy pro řádný termín, 1. a 2. opravný termín zkoušky. Dle parametrů předmětu lze údaje omezit dle formy nebo místa studia.

Garant předmětu má možnost zpřístupnit hodnocení předmětu v sylabu předmětu. Při vstupu do aplikace přes Záznamník učitele je mu umožněno nastavit režim zobrazování hodnocení v sylabu na:

  • zobrazovat vždy – hodnocení se bude zobrazovat v sylabech předmětu ve veřejné i neveřejné části UIS;

  • zobrazovat pouze v UIS – hodnocení se bude zobrazovat v sylabech předmětu pouze v neveřejné části UIS (uživatelé musí být přihlášeni v Osobní administrativě);

  • nezobrazovat nikde – hodnocení se v sylabech nebude zobrazovat.

Uživatelé s oprávněním stud-p nebo predmet-p mají pod seznamem předmětů zobrazen i odkaz pro zobrazení souhrnné zprávy v aplikaci Souhrnné hodnocení úspěšnosti předmětů.