Jun 4, 2020   6:20 a.m.      Lenka        
University information system

Schvalování navržených oponentů


Aplikace Schvalování navržených oponentů je v Osobní administrativě umístěna v části Manažerská nadstavba a umožňuje navrhovat oponenty závěrečných prací. Aplikace je na BASPU přístupná:

  Návrhy ke schválení

  Záložka Návrhy ke schválení poskytuje seznam prací, které čekají na schválení oponentů. U každé práce jsou uvedeny základní údaje, jako je typ práce, název, autor, vedoucí, apod. Ve sloupci Navrhovaný oponent je uvedeno jméno oponenta, který čeká na schválení. Oponenty lze schvalovat jejich označením a stisknutím tlačítka . Podobně lze oponenty zamítat pomocí tlačítka . Schválené i zamítnuté návrhy oponentů jsou následně k dohledání v záložce Vyřízené návrhy.

  Prostřednictvím ikony  ve sloupci Podrobnosti je možné provádět správu oponentů – odebírat je a přidávat. Nově přidaní oponenti budou automaticky schváleni. Ikona ve sloupci Zadání ZP umožňuje zobrazit další údaje o závěrečné práci.

  Vyřízené návrhy

  V záložce Vyřízené návrhy lze dohledat vyřízené návrhy oponentů – schválené nebo zamítnuté.

  U každé práce jsou uvedeny základní údaje, jako je typ práce, název, autor, vedoucí, apod. Ve sloupci Navrhovaný oponent je uvedeno jméno oponenta a jeho stav (navržený, schválený, zamítnutý). Podrobnosti o schválení oponentů lze zobrazit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Podrobnosti. Je-li závěrečná práce aktuální, lze zde oponenty i odebrat. Ikona ve sloupci Zadání ZP umožňuje zobrazit další údaje o závěrečné práci.

  Seznam závěrečných prací lze omezit pomocí filtru nad seznamem. Filtroval lze např. podle vedoucího práce, garantujícího pracoviště nebo roku odevzdání.