May 29, 2020   3:29 a.m.      Vilma        
University information system

Seznamy studentů


Aplikace Seznamy studentů nabízí vyučujícím několik sestav s různými informacemi o studentech. Základní sestavy, jejichž podoba je přesně daná, jsou sestavy s řádky, okénky, fotografiemi a prostý seznam. Počet sestav v nabídce se může lišit. Vzhled nových sestav mohou definovat a zveřejňovat někteří oprávnění uživatelé, především systémoví integrátoři. Seznamy studentů lze využít například při prezencích ve cvičeních, v laboratořích nebo terénních cvičeních, kde není možný přístup k elektronické docházce v UIS.

Seznamy obsahují pouze studenty se stavem studia zvoleným ve formuláři. Lze dohledat i studenty s přerušeným nebo ukončeným studiem.

Studenti jsou do sestavy zařazováni podle kritérií zvolených ve filtru v úvodu aplikace. V sestavě lze tedy vypsat jen studenty zvoleného programu, ročníku, stavu studia, apod. Vzhledem k tomu, že je filtr sestavován dynamicky dle studentů zapsaných na předmětu a položky s jedinou možnou volbou jsou skryty, mohou se položky formuláře v různých předmětech lišit. Má-li předmět definovány rozvrhové akce, lze sestavu dále omezit jen na studenty zvolených rozvrhových akcí. Dále lze zvolit způsobu prezentace požadovaných údajů:

  • způsob prezentace – zobrazení na obrazovce monitoru, výtisk nebo soubor ve formátu CSV pro Excel k dalšímu zpracování;

  • typ sestavy – např. sestava s řádky, okénky, fotografiemi, prostý seznam.

  • formát jména – umožňuje volbu formátu jména studenta. Nabídka se liší podle zvoleného typu sestavy.

Výsledná sestava je opatřena hlavičkou charakterizující získané údaje podle kritérií daných uživatelem.

Chybí-li jméno studenta v seznamu vybraného cvičení, znamená to, že si nevybral cvičení při zápisech, nebo si vybral jiné cvičení, než je zobrazené.