Sep 21, 2020   10:55 a.m.      Matúš        
University information system

Rozvrhové omezení učitele


rozvrh!požadavky!učitele

V aplikaci Rozvrhové omezení učitele jsou evidována všechna osobní omezení učitele pro sestavení rozvrhu. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Rozvrhové omezení učitele

V úvodu aplikace jsou zobrazena implicitní omezení vztažená k vyučujícímu. Implicitní omezení jsou přenášena z Portálu vedoucího jako požadavky pracovištěEvidence orgánů univerzity jako omezení orgánu.

Uživatelská omezení si vyučující zadává sám přes připravený formulář, kde se vloží důvod, priorita, den a termín odkdy, dokdy. Rozsah od/do se udává v celých hodinách. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam uživatelských omezení je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail stavu zobrazit podrobnosti o požadavku nebo jednotlivá omezení upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ve sloupci Stav požadavku je barevnou značkou indikován stav požadavku: – podáno,  – zamítnuto,  – schváleno. Neplatné požadavky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nově vytvořené požadavky je nutné odeslat ke schválení. To se provede jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Schvalování podaných omezení provádí vedoucí ústavu. Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích. Vedoucímu ústavu je v závislosti na nastavení v Portálu vedoucího automaticky zasílána e-mailová zpráva o nově vloženém omezení.

Na schválené omezení se bere ohled při sestavování rozvrhu na následující studijní období (semestr).

Rozložení výuky na fakulty

Záložka Rozložení výuky na fakulty je zobrazena učitelům, kteří učí předměty na více fakultách současně a umožňuje jim nastavit své preference rozložení výuky mezi fakulty v jednotlivých dnech.

Fakulty se vybírají z nabídek, jejichž obsah se plní podle předmětů přidělených k výuce a jejich příslušnosti k fakultě (kontrolu předmětů s udáním fakulty, pro kterou je výuka ve vybraném období uskutečňována, je možné provést v Záznamníku učitelezákladních údajích o předmětu). Zadané reference je nutné potvrdit tlačítkem .