19. 9. 2020  1:16      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Evaluace předmětu


Aplikace Evaluace předmětu slouží k vyhodnocení odpovědí z evaluací neboli hodnocení předmětu studenty, kteří jej v daném období absolvovali.

V aplikaci je zobrazen seznam dostupných anket, požadovaná se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit. Obsahem ankety je seznam předmětů garantovaných pracovištěm v daném období. Předměty je možné řadit podle názvu, počtu vyplněných anketních lístků, počtu studentů a podle procentuálního počtu odpovědí. Položky tabulky lze řadit sestupně nebo vzestupně. Změna způsobu řazení se provede opětovným kliknutím na název sloupce. Způsob a směr řazení tabulky vyjadřuje ikona v názvu sloupce. Kliknutím na ikonu v seznamu předmětů se zobrazí statistika a další podrobnosti evaluace daného předmětu.

Vyhodnocení evaluací je přístupné podle následujících pravidel:

 • Studentům jsou zpřístupněny výsledky evaluací všech předmětů fakult, z jejichž katalogu předmětů si předměty zapsali ke studiu. Současně musí vyplnit anketní otázky alespoň u 50 % předmětů zapsaných v daném období. Přístupné nejsou pouze textové odpovědi.

 • Učitelům jsou zpřístupněny výsledky evaluací předmětů, které vyučovali podle role, kterou v předmětu zastávali (role vyučujícího musí být definovaná v Záznamníku učitele). Cvičícímu jsou zobrazeny statistiky otázek týkajících se cvičení, garantovi předmětu všechny apod. Výsledky jsou přístupné přes Základní informace o předmětu v Záznamníku učitele.

 • Vedoucímu pracoviště jsou zpřístupněny výsledky evaluací předmětů, které garantuje jeho pracoviště (i mezifakultně) v Portálu vedoucího. Při prohlížení výsledků má vedoucí stejná práva jako garant.

 • Vedení fakulty (osoby se speciálním právem přiděleným na konkrétní subjekt) má zpřístupněny evaluace všech předmětů i otázek týkajících se například evaluací studijních referentekevaluace!studijních referentek. Zobrazeny jsou předměty z daného subjektu a předměty, které studoval alespoň jeden student z daného subjektu.

Aplikace je rozdělena na několik částí:

 • Základní údajeevaluace!základní údaje

  • stav ankety – uzavřený nebo otevřený sběr odpovědí;

  • plánované ukončení – termín, kdy se sběr odpovědí uzavře (do tohoto termínu se výsledky ankety mohou měnit);

  • počet studentů, kteří předmět studují;

  • počet vyplněných lístků.

 • Statistikaevaluace!statistika – je zobrazena pro jednotlivé otázky ankety, které jsou dostupné v závislosti na roli učitele. Statistiku všech otázek vidí jen garant předmětu. Přednášející vidí otázky, které se vztahují k přednáškám, zkoušející ke zkoušce a cvičící ke cvičením, u kterých je uveden v rozvrhu jako cvičící. Zobrazená data je možné exportovat do Excelu.

 • Anketní lístkyevaluace!anketní lístky – anketní lístek představuje odpovědi jednoho studenta na všechny otázky ankety k jednomu předmětu. Opět jsou zobrazeny pouze odpovědi vztahující se k roli vyučujícího v Záznamníku učitele. Lístky jsou anonymně zobrazovány na stránce po deseti. Odpovědi na všechny typy otázek si může zobrazit pouze garant předmětu.

 • Grafyevaluace!grafy – zobrazení koláčových grafů k jednotlivým otázkám. Z menu se vyberou požadované otázky myší a současně je třeba přidržet klávesu Ctrl. Všechny otázky je možné vybrat tlačítkem .

 • OLAP funkceevaluace!OLAP funkce – výstupem funkce je vzájemná závislost dvou otázek, přehledně vykreslená ve sloupcovém grafu. Příkladem může být zjištění závislosti obtížnosti předmětu na návštěvě přednášek, tedy pohled studentů, kteří navštěvovali přednášky, na obtížnost předmětu. Výběr otázek provádí vyučující z roletkového menu.

 • Náhled anketyevaluace!náhled ankety – v náhledu je anketa zobrazena vyučujícímu tak, jak ji vidí během hodnocení studenti.