Nov 17, 2019   1:50 p.m.      Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu        
University information system

Nastavení


Aplikace Nastavení umožňuje nastavení automatického schvalování oponentů, které navrhli a do závěrečné práce vložili vedoucí prací.

O aktuálním nastavení aplikace informuje věta v úvodu stránky. Nastavení automatického schvalování navržených oponentů se provede zatržením položky Automaticky schvalovat navržené oponenty. Zrušení se provede odtržením této položky (schvalování bude probíhat ručně v aplikaci Oponenti ke schválení). Pro provedení požadované změny je nutné stisknout tlačítko .