Aug 13, 2020   7:40 a.m.      Ľubomír        
University information system

Požadavky pracovníků


Aplikace Požadavky pracovníků zobrazuje omezení pro tvorbu rozvrhů, které vložili učitelé zaměstnaní na pracovišti včetně studentů doktorského studia přes aplikaci Rozvrhové omezení učitele.

Období pro schvalování požadavkových listů je vymezeno milníkem fakultního harmonogramu Manipulace s požadavky učitelů.

Seznam podaných požadavků na pracovišti je zobrazen v přehledové tabulce. U každého požadavku je uvedeno jméno uživatele, který požadavek zadat, popis požadavku, priorita, den a čas. Ikonou ve sloupci Stav jsou rozlišeny stavy zpracování požadavku: – podáno, – zamítnuto, – schváleno.

Jednotlivé požadavky je nutné schválit nebo zamítnout, aby se promítly do tvorby rozvrhů. To se provede tak, že se vybrané požadavky označí a akce se potvrdí tlačítkem nebo . Pro hromadné označení nebo odznačení se použije tlačítko , resp. .

Seznam lze prostřednictvím filtrů omezit podle osoby, priority omezení (bez omezení, nízká, střední, vysoká, naprostá) a stavu požadavku (bez omezení, odeslaný ke schválení, schválený, zamítnutý).

Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích.