24. 1. 2020  12:39      Timotej        
Univerzitný informačný systém

Výuka


Aplikace Výuka zobrazuje souhrnout statistiku výuky jednotlivých pracovníků pracoviště za zvolené období.

V aplikaci se nejprve prostřednictvím formuláře zvolí univerzitní období a jeho úsek a stiskne se tlačítko .

Zobrazená sestava poskytuje pro každého zaměstnance informace o velikosti jeho úvazku, počtu odučených hodin přednášek a cvičení, celkový součet hodin výuky a průměrný počet přepočtený na počet týdnů výuky za semestr. Výuka je uváděna v hodinách, nikoli v hodinách vyučovacích. Hodnoty ve sloupcích PřednáškaCvičení jsou počítány na základě délky rozvrhových akcí vložených do rozvrhů (započítaný jsou periodické i blokové akce). Pokud je u akce evidováno více vyučujících, typicky u cvičení, jsou hodiny pro jednotlivé vyučující rozpočítávány podle evidovaného podílu vyučujícího na výuce. Prostřednictvím tlačítka je možné sestavu exportovat do MS Excel.