20. 9. 2020  16:41      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Výuka


Aplikace Výuka zobrazuje souhrnou statistiku výuky jednotlivých pracovníků pracoviště za zvolené období.

V aplikaci se nejprve prostřednictvím formuláře zvolí univerzitní období a jeho úsek a stiskne se tlačítko . Při zatržení volby Zahrnovat všechny učitele dle rozvrhu budou do sestavy zahrnuti i vyučující předmětů, kteří nejsou pracovníky (nemají na pracovišti evidován úvazek).

Zobrazená sestava poskytuje pro každého zaměstnance informace o velikosti jeho úvazku, počtu odučených hodin přednášek a cvičení, celkový součet hodin výuky a průměrný počet přepočtený na počet týdnů výuky za semestr. Výuka je uváděna v hodinách, nikoli v hodinách vyučovacích. Hodnoty ve sloupcích PřednáškaCvičení jsou počítány na základě délky rozvrhových akcí vložených do rozvrhů (započítaný jsou periodické i blokové akce). Pokud je u akce evidováno více vyučujících, typicky u cvičení, jsou hodiny pro jednotlivé vyučující rozpočítávány podle evidovaného podílu vyučujícího na výuce. Prostřednictvím tlačítka je možné sestavu exportovat do MS Excel.