Oct 30, 2020   2:26 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Zobrazení rozvrhu


Zobrazení rozvrhu

Aplikace Zobrazení rozvrhu zobrazuje všechny aktuálně běžící rozvrhové akce předmětů garantovaných pracovištěm. Barevně jsou rozlišeny přednášky a cvičení. Uvedeno je vždy označení místnosti, název předmětu a vyučující, případně omezení rozvrhové akce na studijní program, obor a skupinu.

Neurčení vyučující

Aplikace Neurčení vyučující je přehledem garantovaných předmětů pracoviště aktuálního nebo budoucího období a vedoucího pracoviště má informovat o nesplnění některých náležitostí spojených s administrativou předmětu. Jedná se zejména o nepřiřazení vyučujících konkrétním rozvrhovým akcím, neurčení přednášejícího (jsou-li přednáškové dotace nenulové), neurčení cvičícího (jsou-li dotace cvičení nenulové) a neurčení zkoušejícího. Pro snadný přehled jsou u jednotlivých předmětů nedostatky znázorněny graficky pomocí ikon ve sloupci Problémy, jejichž význam je uveden v legendě pod tabulkou s předměty.

V seznamu předmětů jsou vypsány pouze předměty, které nemají řádně stanovené vyučující. U každého předmětu je možné pomocí ikony ve sloupci Rozvrh zobrazit rozvrhu předmětu (je-li vložen a zveřejněn).

Ikona ve sloupci Vyučující a rozvrh umožňuje zobrazení přehledu vyučujících a jejich rolí na předmětu. Ikona ve stejném sloupci pak umožňuje nastavení rolí vyučujících a přiřazování k rozvrhovým akcím obdobně jako v aplikaci Učitelé a rozvrhyZáznamníku učitele.

Není-li provedeno přiřazení role, vyučujícímu se nenabízí předměty v Záznamníku učitele a tudíž nemůže s předmětem pracovat.

Nemá-li vyučující přidělenu rozvrhovou akci, nemůže využívat aplikace Záznamníku učitele, které pracují se skupinami studentů, a informace o jejich výuce nevstupují do evaluací.