May 29, 2020   2:11 a.m.      Vilma        
University information system

Personalistika


Obsahem aplikace Personalistika je přehled zaměstnanců a externích pracovníků evidovaných na pracovišti. Dále poskytuje statistické údaje týkající se pracovních zařazení a úvazků.

Přehled pracovníků

Seznam pracovníků v aplikaci Přehled pracovníků je přebírán z ruční personalistiky a obsahuje jméno pracovníka, osobní číslo, název pracovního zařazení, číslo kanceláře, telefonní číslo do kanceláře, ikonu pro zaslání individuální e-mailové zprávy a  zobrazení rozvrhu. Rozvrh lze zobrazit pouze u učitelů a studentů.

Zobrazení seznamu pracovníků lze omezit podle pracovního zařazení. Z menu se zvolí pracovní zařazení a stiskne tlačítko . Jsou-li zvolenému pracovišti podřízena další pracoviště nebo ústavy, je možné zatržením volby Zobrazit včetně podpracovišť zobrazit i pracovníky z těchto podpracovišť. Je-li pracovník zařazen na více podpracovištích, je v seznamu zobrazen záznam pro každé pracoviště.

Pod seznamem jsou umístěna tlačítka, jejichž význam je následující:

  • – tlačítko umožňuje zaslat hromadnou zprávu označeným pracovníkům v seznamu. Pracovníky lze označovat individuálně nebo hromadně následujícím tlačítkem.

  • – tlačítko umožňuje vygenerovat XLS soubor se zobrazeným seznamem pracovníků.

  • – tlačítkem se označí všichni pracovníci zobrazení v tabulce.

  • – tlačítkem se zruší výběr všech pracovníků v tabulce.

  • – tlačítkem se označí všichni pracovníci – učitelé. Výběr se zruší tlačítkem .

Přehled externích pracovníků

Záložka Přehled externistů obsahuje seznam externistů evidovaných na pracovišti. Mezi externisty jsou zahrnuti například externí studenti, externí učitelé a oponenti, školitelé apod. Stejně jako pracovníky i externisty lze obesílat e-mailovou zprávou, ale zde je na zvážení, zda poštu v UIS sledují.

Statistika zaměstnanců pracoviště

Záložka Statistika zobrazuje statistické údaje o zaměstnancích a pracovních zařazeních pracoviště. Údaje jsou zobrazeny podle pracovních zařazení, podle velikosti úvazku a zařazení a podle úvazku. Zjistit tak lze počet pracovníků jednotlivých zařazení, počet úvazků, procenta zaměstnanců pro danou velikost úvazku apod. Kliknutím na ikonu lze zobrazit seznam pracovníků odpovídající statistice.

Pracovní poměry

Záložka Přehled poměrů obsahuje seznam pracovníků a jejich aktivních pracovních poměrů na zvoleném pracovišti. Záložka je dostupná pouze uživatelům s právem personalistika-pomer.

Každý řádek seznamu poskytuje informaci o jednom pracovním poměru. Má-li pracovník poměrů na zvoleném pracovišti více, je ve výpisu vypsán každý poměr samostatně. Údaje o pracovních poměrech jsou přebírány z ruční personalistiky.

Zobrazení seznamu lze prostřednictvím filtru v úvodu stránky omezit podle pracoviště, druhu pracovního poměru a jeho stavu. Jsou-li zvolenému pracovišti podřízena další pracoviště nebo ústavy, je možné zatržením volby Zobrazit včetně podpracovišť zobrazit i údaje z těchto podpracovišť. Je-li pracovník zařazen na více podpracovištích, je v seznamu zobrazen záznam pro každé pracoviště.