19. 9. 2020  20:38      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Vložení výpisu centrálního bankovního účtu


centrální bankovní účet!vložení výpisu

Aplikace Vložení výpisu centrálního bankovního účtu slouží ke vkládání výpisů z banky na centrální bankovní účet univerzity. Soubory s platbami vkládá zpravidla jedna osoba určená univerzitou, jež má přiděleno právo cbu-v. Na PEVŠ jsou výpisy do UIS vkládány automaticky ze stanoveného adresáře, do kterého je nahrávají pracovníci ekonomického oddělení.

Soubor s výpisem se vloží tak, že se v aplikaci stiskne tlačítko , označí se soubor, zvolí se typ výpisu a stiskne se tlačítko . Součástí aplikace je přehled vložených výpisů. Přes odkaz historie výpisů v nápovědném textu lze zobrazit seznam výpisů za zvolený měsíc.

Po vložení výpisu je provedeno automatické rozřazení plateb do jednotlivých agend financování (studijní sekce, přijímací řízení). Pokud se platbu na základě vyplněných platebních údajů nepodaří přiřadit do cílové agendy, je uložena mezi nespárované a je nutné ji řešit individuálně (mohou řešit pracovníci, kterým je přiděleno právo cbu-p prostřednictvím aplikace Přehled plateb na bankovních účtech). Do aplikace není možné vložit dvakrát stejný soubor – aplikace kontroluje obsah souboru.