Feb 20, 2020   12:46 p.m.      Lívia        
University information system

Kontrola osobních údajů


Ihned po prvním přihlášení do Osobní administrativy by měli uživatelé zkontrolovat svoje osobní údaje. Jde o informace, které jsou přístupné pouze danému uživateli, systémovým integrátorům, pověřeným pracovníkům personálního oddělení v případě zaměstnance a některým pracovníkům studijního oddělení (studijní referentka) v případě studenta. Správnost údajů se potvrzuje stisknutím tlačítka v dolní části stránky kontroly osobních údajů. Pokud evidované údaje nejsou přesné, zaměstnanci kontaktují personální oddělení a studenti navštíví svoji studijní referentku. Osobní údaje se potvrzují každý akademický rok. Přehled provedených kontrol je zobrazen v tabulce na konci stránky.