25. 10. 2020  3:08      Aurel        
Univerzitný informačný systém

Systémový integrátor


systémový integrátorSIF

Systémový integrátor fakulty (SIF) je osobou, která má za úkol zavádět UIS a ostatní informační a komunikační technologie na příslušném pracovišti (vysoké škole, fakultě, rektorátu). Organizuje školení pro uživatele (studenty, učitele, studijní referentky, zaměstnance) a pomáhá jim řešit provozní problémy. Ty závažné řeší s pomocí vývojového nebo provozního týmu. K výkonu své funkce by měl mít na vybudovánu síť pracovníků, kteří mu jsou nápomocni při šíření novinek, řešení problémů s výpočetní technikou a poskytují první pomoc svým spolupracovníkům. Doporučujeme, aby každé pracoviště mělo jednu až dvě osoby, které by se v rámci svého stávajícího úvazku zabývaly touto činností.

Univerzitní systémový integrátor systémový integrátor!univerzitní je osoba, která zajišťuje metodickou spolupráci se systémovými integrátory jednotlivých součástí vysoké školy (SIF) a vývojovým nebo provozním týmem UIS. Má za úkol dohlížet na jednotnost, reálnost a smysluplnost požadavků od SIF, rozděluje přes SIF práva na fakulty a další pracoviště. Účastní se jednání, která se týkají přípravy nových aplikací UIS. Stará se také o integraci dalších systémů (např. stravovací systém, knihovnický systém) do UIS.

Aktuální seznam všech integrátorů je možné zobrazit v aplikaci Systémoví integrátoři, která je k dispozici na stránce Osobní administrativy a rovněž také na hlavní stránce UIS.

Systémové integrátory zavádí do UIS univerzitní integrátor nebo jiná oprávněná osoba. Integrátorovi se pro správnou funkci práv a zobrazení jména musí:

  • založit externí pracovní poměr Systémový integrátor pro dané pracoviště (fakulta, rektorát, celoškolské pracoviště apod.). Zakládá se v aplikaci Správa osob - ikona Založit externí poměr;

  • přidělit skupinu oprávnění na subjekt daného pracoviště (fakulty). Pro daného SIF se v aplikaci Správa oprávnění založí skupina, přes kterou mu budou práva přidělována;

  • ručně vložit jméno SIF přes aplikaci Správa provozního týmu UIS.

  • přidělit superprávo. Superprávo se přiděluje přes aplikaci Přidělování superpráva. Zde se dohledá jméno SIF a zvolí subjekt, na který se má superprávo vztahovat.