11. 8. 2020  9:45      Zuzana        
Univerzitní informační systém

Správa anket


správa anket

Správa anket je aplikace sloužící k vytváření dotazníků pro hodnocení předmětů studenty. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ankety-e.

Novou anketu je možné žaložit přes formulář v úvodu stránky. Zde se z nabídky zvolí období, pro které se má anketa založit. Údaj v poli Poznámka je zobrazován studentům při výběru ankety. Termíny Zveřejnit dneUzavřít dne řídí zpřístupnění anketních otázek studentům pro vkládání jejich odpovědí. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam dosud evidovaných anket je zobrazen v přehledové tabulce. U každé ankety je uveden její stav (připravovaná, probíhající, uzavřená), období ke kterému se anketa váže (pro každé období může být založena pouze jedna anketa), případně data udávající, kdy má dojít ke zveřejnění a uzavření ankety. Pomocí ikony sloupci Sekce je možné přejít ke správě sekcí ankety. V závorce je pak uveden počet evidovaných sekcí v anketě. Pomocí ikony sloupci Otázky lze přejít do evidence otázek. V závorce je uveden počet otázek v anketě.

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Zveřejnit je možné provést ruční zveřejnění anketyevaluace!zveřejnění ankety!ručně. Tímto krokem se provede kontrola správné struktury anketních otázek, uživateli se zobrazí informace jaká anketa se zveřejňuje, komu a kolika studentům bude zaslán e-mail s upozorněním o zveřejnění ankety a dále, že bude anketa uzavřena pro veškeré modifikace. Tlačítkem se anketa zveřejní a rozešlou se e-maily. Ikona  ve sloupci Uzavřít pak umožňuje ruční uzavření anketyevaluace!uzavření ankety!ručně.

Zveřejnění a uzavření ankety se provádí automaticky podle termínů uvedených v polích Zveřejnit dneUzavřít dne.

Vizuální podobu ankety je možné vizuálně kontrolovat přes ikonu  ve sloupci Náhled. Anketa se zobrazí v podobě, ve které se bude zobrazovat studentům. Údaje o anketě je možné editovat po kliknutí na ikonu . Anketu ve stavu připravovaná je možné odebrat označením a stisknutím tlačítka . Označenou anketu je také možné kopírovat do jiného období pomocí formuláře pod seznamem anket, kde se z nabídky vybere období, do kterého se anketa má zkopírovat, a kliknutím na .