Sep 18, 2020   6:12 p.m.      Eugénia        
University information system

Správa serverů a účtů na serverech


správa serverůspráva účtů na serverechservery!správa účtů

Aplikace Správa serverů a účtů na serverech umožňuje univerzitním administrátorům zakládat a spravovat servery a další služby (protože se ve většině případů jedná o evidenci a správu serverů, bude v dalším textu používán pouze pojem server), které využívají systém jednotné autentizace. Administrátor nastaví parametry serveru a jednoho nebo více správců, kteří se dále budou starat o přidělování nároků a kvót. Přístup do aplikace mají uživatelé s oprávněním:

  • cps-servery-all – uživatel může zakládat nové servery;

  • cps-servery-e – oprávnění je nutné pro následnou editaci atributů serveru;

  • správce – uživatel nastavený v aplikaci Správa serverů a účtů na serverech ve sloupci Servery CPS. Správce může pouze spravovat uživatele, implicitní nárokykvóty.

Nový serverservery!evidence se založí přes formulář, jehož položky jsou:

  • Název serveru – interní název serveru, který je přenesen do LDAP do položky Host.

  • DNS jméno serveru – označení serveru v síti, část za první tečkou názvu musí odpovídat povolené doméně (viz aplikace Povolené domény).

  • Krátký popis – velmi stručný popis zobrazovaný v aplikaci Účty na univerzitních serverechSpráva účtů u názvu serveru, například poštovní server, hlavní server fakulty, dohledový server univerzity, počítačová učebna XY.

  • Dlouhý popis – podrobnější popis o serveru, způsobu přihlašování, účelu jeho použití apod. Údaje se uživatelům zobrazují v aplikaci Účty na univerzitních serverechSpráva účtů.

Po založení je nutné nastavit parametry serveru přes ikonu  ve sloupci Servery CPS. Pro editaci a prohlížení nastavených parametrů je nutné mít nastavena příslušná práva.