May 19, 2019   10:26 p.m.      Gertrúda        
University information system

Evidence blokování uživatelů


blokování uživatelůuživatel!blokace

Aplikace Evidence blokování uživatelů slouží k ruční evidenci blokací přístupu uživatelů (studentů, zaměstnanců) do aplikací informačního systému. Přístupná je uživatelům s oprávněním blokace-a přidělovaného na subjekt, s jehož uživateli pak mohou pracovat. Uživateli, kterému je zaevidována blokace, je s okamžitou platností zablokován přístup. Je-li před tím přihlášen a klikne do aplikace, je vyzván, aby se znovu přihlásil, ale to už mu systém nedovolí.

Blokace mohou být nastavovány automaticky cronem, který se spouští v pravidelných intervalech. Například pokud je v aplikaci pro financování nalezen dluh, přístup je uživateli automaticky zablokován. Odblokování pak probíhá také automaticky, pokud cron zjistí, že uživatel s evidovanou blokací již podmínky pro další blokování nesplňuje, je mu účet opět zpřístupněn.

Blokace uživatele

V záložce Blokace uživatele je možné evidovat individuální blokace a výjimky dohledaného uživatele. Uživatel se dohledá přes vyhledávací pole. Zobrazeny jsou základní údaje identifikují uživatele, jako je například fotografie, ID, rodné číslo, zařazení (zkratka studia nebo pracoviště). Blokace je platná od okamžiku jejího zadání. Ve formuláři se zvolí termín, do kterého bude blokace přístupu platná, dále důvod blokace a možné je zaznamenat další podrobnosti. Důvodem blokace může být neuhrazení školného, opakovaně neúspěšné přihlášení, jiný důvod, zablokováno. Některé důvody jsou nastavovány pouze automaticky.

Pod formulářem je umístěna tabulka s přehledem blokací uživatele, jejíž obsah lze filtrovat podle stavu blokace a důvodu. Záznamy lze seřadit kliknutím na název sloupce podle stavu, termínu od a důvodu blokace. Označené nehistorické záznamy o blokacích je možné zrušit. Pro každou blokaci lze nastavit výjimku, nastavení je možné provést individuálně nebo hromadně. Vždy se zadává termín, do kterého je výjimka platná.

Správa blokací

V záložce Správa blokací je zobrazen přehled všech aktivních blokací, ke kterým má uživatel podle subjektu právo a může je spravovat.

Seznam blokovaných uživatelů je uveden v přehledové tabulce. U každého uživatele je ve sloupci Důvod blokace uveden důvod, proč je blokován. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Výjimky je možné zvolenémů uživateli nastavit výjimku blokace a také zobrazit historii výjimek. Výjimky je možné zadávat i hromadně pomocí formuláře pod seznamem blokovaných, kde se zadá datum, do kdy má výjimka platit, případně poznámka a stiskne se tlačítko . Blokace označených uživatelů je možné zrušit stisknutím tlačítka , čímž bude uživatelům opět umožněn přístup do UIS.

Obsah tabulky je možné filtrovat podle stavu a důvodu blokace a seřadit kliknutím na název sloupce podle jména blokovaného uživatele, stavu, termínu odkdy blokace probíhá a podle důvodu.