20. 9. 2020  15:43      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Evidence blokování uživatelů


Aplikace Evidence blokování uživatelů slouží k ruční evidenci blokací přístupu uživatelů (studentů, zaměstnanců) do aplikací informačního systému. Přístupná je uživatelům s oprávněním blokace-a přidělovaného na subjekt, s jehož uživateli pak mohou pracovat. Uživateli, kterému je zaevidována blokace, je zablokován přístup do UIS. Je-li před tím přihlášen a klikne do aplikace, je vyzván, aby se znovu přihlásil, ale to už mu systém nedovolí.

Blokace mohou být nastavovány automaticky cronem, který se spouští v pravidelných intervalech. Například pokud je v aplikaci pro financování nalezen dluh, přístup je uživateli automaticky zablokován. Odblokování pak probíhá také automaticky, pokud cron zjistí, že uživatel s evidovanou blokací již podmínky pro další blokování nesplňuje, je mu účet opět zpřístupněn.

V aplikaci lze pracovat s blokacemi uživatelů UIS, uživatelů e-přihlášek i e-návratek. Příslušná skupina uživatelů se volí výběrem příslušné záložky. V rámci zvolené skupiny lze pak vytvářet nové blokace nebo pracovat s již vytvořenými.

Blokace uživatele

V záložce Nová blokace je možné individuálně evidovat blokace a výjimky dohledaného uživatele. Uživatel se dohledá přes vyhledávací pole. Zobrazeny jsou základní údaje identifikují uživatele, jako je například fotografie, ID, rodné číslo, zařazení (zkratka studia nebo pracoviště).

Novou blokaci lze uživateli vložit přes formulář pod základními údaji, kde se zvolí termín, do kterého bude blokace přístupu platná, dále důvod blokace a možné je zaznamenat další podrobnosti. Důvodem blokace může být neuhrazení školného, opakovaně neúspěšné přihlášení, jiný důvod, zablokováno. Některé důvody jsou nastavovány pouze automaticky. Blokace je platná od okamžiku jejího zadání.

Pod formulářem je umístěna tabulka s přehledem blokací uživatele, jejíž obsah lze filtrovat podle stavu blokace a důvodu. Záznamy lze seřadit kliknutím na název sloupce podle stavu, termínu od a důvodu blokace. Pro aktivní blokaci lze nastavit výjimku, nastavení je možné provést individuálně přes ikonu ve sloupci Výjimky nebo hromadně přes formulář pod seznamem. Vždy se zadává termín, do kterého je výjimka platná. Aktivní výjimky jsou rovněž zobrazeny v přehledu blokací.

Sloupec Odblokováno zobrazuje jméno uživatele, datum a důvod odblokování. Ruční odblokování aktivní blokace lze provést přes ikonu ve sloupci Odblokovat/Zablokovat. V zobrazeném formuláři se zadá důvod odblokování a potvrdí se tlačítkem Odblokovat. Aktivní blokace je tím ukončena a uživateli je tak opět umožněn přístup do UIS. V případě potřeby lze blokaci dohledat v seznamu ukončených a přes ikonu ve sloupci Odblokovat/Zablokovat opět aktivovat.

Správa existujících blokací

V záložce Správa existujících blokací je zobrazen přehled všech aktivních blokací, ke kterým má uživatel podle subjektu právo a může je spravovat.

Seznam blokovaných uživatelů je uveden v přehledové tabulce. U každého uživatele je uveden stav blokace, datum odkdy a dokdy je blokace aktivní. Ve sloupci Zablokováno je uvedeno datum blokace, jméno uživatele, který blokaci vložil (případně název dávkové úlohy) a důvod, proč k zablokování došlo. V případě ručně vložené blokace je ve sloupci Upravit zobrazena ikona , přes kterou lze blokaci editovat.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Výjimky je možné u aktivní blokace nastavit výjimku blokování a také zobrazit historii výjimek. Aktivní výjimky jsou rovněž zobrazeny v přehledu blokací. Výjimky je možné zadávat i hromadně pomocí formuláře pod seznamem blokovaných, kde se zadá datum, do kdy má výjimka platit, případně poznámka a stiskne se tlačítko .

Sloupec Odblokováno zobrazuje jméno uživatele, datum a důvod odblokování. Ruční odblokování aktivní blokace lze provést přes ikonu ve sloupci Odblokovat/Zablokovat. V zobrazeném formuláři se zadá důvod odblokování a potvrdí se tlačítkem Odblokovat. Aktivní blokace je tím ukončena a uživateli je tak opět umožněn přístup do UIS. V případě potřeby lze blokaci dohledat v seznamu ukončených a přes ikonu ve sloupci Odblokovat/Zablokovat opět aktivovat.

Seznam blokací je možné filtrovat podle stavu a důvodu blokace a seřadit kliknutím na název sloupce podle jména blokovaného uživatele, stavu, termínu odkdy blokace probíhá a podle důvodu.