Jun 1, 2020   7:28 a.m.      Žaneta        
University information system

Správa účtů


Aplikace Správa účtů přehledně zobrazuje informace o serverech, na kterých existuje účet uživatele, a kontaktní údaje společné pro všechny servery. Zveřejněna je informace o všech e-mailových adresách zřízených na serverech. Význam sloupců tabulky:

 • Serverservery – kliknutím na název serveru se zobrazí podrobnější informace o serveru, jména správců s jejich kontakty, počet zřízených účtů na serveru atd.

 • Povolené a maximální hodnoty – tyto hodnoty limitují uživatele v množství ukládaných dat. Rozděleny jsou na velikost kvóty v kiB a počet ukládaných souborů, překročit lze pouze jednu z obou hodnot:

  • povolené hodnoty – hodnoty vyjadřují velikost místa na serveru nebo počet souborů, které mohou jednotliví uživatelé využívat k ukládání dat. Překročit je lze až na hodnoty ve sloupci Maximální hodnoty, a to na dobu uvedenou ve sloupci Doba tolerance;

  • maximální hodnoty – hodnotu nelze překročit. Velikost uložených dat nebo počet souborů je nutné snížit po vypršení doby tolerance pod hodnoty uvedené ve sloupci Povolené hodnoty, jinak nebude možné na serveru ukládat žádná data.

 • Doba tolerance – doba, po kterou lze překročit kvótu uvedenou ve sloupci Povolené hodnoty.

  Doba toleranceúčet!doba tolerance je doba, po kterou může být překročena přidělená soft kvóta (kb nebo files). Po překročení této doby může být na serveru provedena restriktivní akce (závislé na implementaci na koncovém serveru).
 • Kvótu změnil – pokud došlo k ruční úpravě velikosti kvóty, pak je zde uvedeno jméno a datum změny.

 • Platnost účtu doúčet!platnost do – termín platnosti účtu uživatele na zvoleném serveru, platnost účtu nemusí být termínem omezena.

 • Stav – kliknutím na aktuální stav účtu lze zobrazit historii blokování účtu na zvoleném serveru.

 • Zdůvodnění nároku – kliknutím na ikonu se zobrazí skupiny uživatelů, kterým je nárok na účet přidělován automaticky.

Stav účtuúčet!stav vyjadřuje, zda je účet aktivní, nebo blokovaný. Kliknutím na stav účtu se zobrazí historie blokování účtuúčet!blokování. O blokování účtu je uživatel informován po přihlášení do Osobní administrativy UIS v zásadních informacích. Důvodem zablokování účtu může být nepoužití identifikačního zařízení přístupového systému při vstupu do počítačové učebny.

Se správou účtů souvisí i odkaz Účty na univerzitních serverechúčet!na univerzitních serverech umístěný v dolní části aplikace, pod kterým jsou uvedeny základní informace o uživatelském účtu a používané názvosloví. Součástí je seznam všech serverůservery!seznam provozovaných na vysoké škole i s jejich základními informacemi, jako jsou kontakty na správce serveru, definice skupiny uživatelů, kteří mají implicitně nastaven účet, atd.