28. 1. 2020  8:11      Alfonz        
Univerzitní informační systém

Migrace poštovní schránky


poštovní schránka!migracemigrace poštovní schránky

Aplikace Migrace poštovní schránky umožňuje uživatelům zkopírovat zprávy z poštovní schránky UIS do jejich schránky v Office 365. Záložka je dostupná pouze uživatelům, kteří mají zřízen aktivní účet na službě Office 365.

Nový požadavek na kopii zpráv z UIS do služby Office 365 se založí stisknutím tlačítka . Tlačítko je zobrazováno pouze v případě, kdy uživatel nemá žádný aktivní požadavek na kopii. Po stisknutím tohoto tlačítka zahájí UIS kopírování poštovní schránky do služby Office 365. O průběhu kopírování je uživatel informován na řádku Stav. Přehled historických požadavků na kopírování schránky je uveden v přehledové tabulce.