Sep 21, 2020   10:59 a.m.      Matúš        
University information system

Návratka k přihlášce ke studiu na PEVŠ


Elektronická návratka k přihlášce ke studiu představuje soubor aplikací, s jejichž pomocí uchazeč doplňuje údaje nezbytné pro jeho nadcházející studium na PEVŠ..

V úvodu aplikace je zobrazena identifikce přihlášky, pro niž je návratka vyplňována. Zobrazena je fakulta a počáteční období budoucího studia uchazeče a typ přijímacího řízení (program a forma studia, do nichž byl uchazeč přijat). Následují sekce s odkazy na vlastní aplikace elektronické návratky:

Potvrzení zájmu o studium

Aplikace slouží pro závazné vyjádření zájmu o studium ze strany uchazeče. Teprve po tomto úkonu lze používat ostatní aplikace elektronické návratky.

Poplatky a školné

Tato aplikace poskytuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu, umožňuje volbu platebního kalendáře, jeho tisk a také tisk smlouvy o studiu.

Změna hesla do systému elektronických návratek

Tato aplikace slouží uchazeči ke změně hesla do elektronické návratky.

Odhlášení ze systému návratek

Aplikace umožňuje bezpečné odhlášení z Univerzitního informačního systému.

V samém závěru aplikace je pak uveden odkaz na kontaktní formulář, jehož prostřednictvím lze v případě problémů zaslat dotaz na studijní oddělení, nebo jiné pověřené osoby.