Oct 16, 2019   3:02 a.m.      Vladimíra        
University information system

Portál SIF a OSSA


portál SIF a OSSA

Aplikace Portál SIF a OSSA umožňuje evidovat telefonní čísla, čísla kanceláří a e-mailové adresy pracovníkům daného ústavu nebo jiného pracoviště, dále evidovat další telefonní čísla přidělená k místnosti a kontrolovat seznam místností pracoviště, včetně vybavení učeben. Do aplikace mají přístup osoby s právem sif-a, které se přiděluje na určitý subjekt (vysoká škola, fakulta, ústav apod.). Právo je přideleno systémovým integrátorům, kteří jej mohou dále přidělovat určeným osobám na dalších pracovištích.

Pokud uživatelé mají právo k více pracovištím, volí po vstupu do aplikace to, se kterým budou pracovat.