Aug 11, 2020   6:59 p.m.      Zuzana        
University information system

Evidence orgánů univerzity


orgány vysoké školy!evidenceevidence!orgánů

Orgán je uskupení osob, které se společně věnují nějaké činnosti na fakultě nebo vysoké škole. Každý orgán má zpravidla svého předsedu, dále mohou být evidováni tajemník, místopředseda a další členové. Aplikace Evidence orgánů univerzity slouží k evidenci a správě orgánů vysoké školy a jejich členů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sif-a nebo organy-e.

Orgány je možné evidovat s vazbou na pracoviště, studijních program či zaměření nebo kvalifikační odbor. Stejným způsobem je členěna i aplikace na jednotlivé záložky:

Evidované orgány vysoké školy se zobrazují v několika aplikacích UIS. Například v aplikaci Pracoviště, Studijní plány. Informace jsou dále využívány ve Vědecko-výzkumném systému vysoké školy (životopisy, IGA), v agendách doktorských studií a závěrečných prací.