Sep 26, 2020   12:34 p.m.      Edita        
University information system

Evidence funkčního zařazení


funkční zařazeníevidence!funkčních zařazení

Aplikace Evidence funkčního zařazení slouží k evidenci funkčních zařazení uživatelů jako je rektor, prorektor, děkan, vedoucí ústavu, tajemník apod. Funkce se evidují pro každé pracoviště zvlášť. Aplikace je dostupná uživatelům s právem funkce-a. Aplikace je rozdělena na část editační a část, která zobrazuje historická přiřazení funkcí.

Aktivní funkce uživatelů

V záložce Aktivní funkce lze spravovat funkce, které uživatelé zastávají v rámci svého pracovního zařazení na zvoleném pracovišti.

Nový funkcionář se zaeviduje pomocí formuláře v úvodu stránky. Nejdříve se dohledá příslušná osoba a následně se z číselníku z volí požadovaná funkce. Pokud některá funkce v číselníku chybí, je možné kontaktovat provozní tým UIS. Datum Odkdy vyjadřuje termín, odkdy byla funkce dané osobě přiřazena (datum nemá vliv na funkci aplikace). Nastavením data Dokdy se funkce uživatele rovnou zařadí do historie a je k dohledání v záložce Historické funkce.

Seznam osob a jejich funkcí je uveden v přehledové tabulce. U některých funkcí je možné přes ikonu ve sloupci Působnost - úprava zadávat oblast působnosti (například pro prorektora je možné zadat pedagogika, věda a výzkum apod.). Působnost se volí ze zobrazené nabídky, která se může lišit v závislosti na druhu funkce. Oblast působnosti může být využívána například k umisťování podpisů příslušných prorektorů v některých tiskových výstupech studijního oddělení, například v závěrečných pracích či v zahraničních dohodách.

Sloupec Působnost - úprava se v přehledu osob zobrazuje, pouze pokud je působnost u některé z evidovaných funkcí sledována.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné editovat daný záznam – měnit data začátku a konce, případně nastavit tzv. upřesnění, které lze dle potřeby využít k bližší specifikaci oblasti působnosti.

Možnosti zakládání jednotlivých funkcí a nastavování působností a upřesnění jsou závislé na údajích přebíraných z personálního systému a také na konfiguraci jednotlivých typů funkcí evidovaných v UIS. Přebírané údaje nelze měnit prostřednictvím UIS. Jejich změnu je nutné provést v personálním systému a vyčkat na pravidelnou synchronizaci. Ostatní funkce je možné zakládat ručně v UIS.

Funkce a způsob nastavení:

  • rektor/kvestor/děkan/tajemník – přebírají se z personálního systému nebo se evidují ručně;

  • prorektor/proděkan – přebírají se z personálního systému nebo se evidují ručně; je nutné vložit oblasti působení, případně upřesnění působnosti.

  • sekretariát rektora/děkana, různé typy vedoucích – přebírají se z personálního systému nebo se evidují ručně;

  • ženské varianty – automaticky se upravují při tisku (prorektor - prorektorka, proděkan - proděkanka, tajemník - tajemnice apod.);

  • další funkce – funkce jako předseda akademického senátu, předseda KOR VOS apod. je nutné vložit ručně přes aplikaci Aktivní funkce.

Historické funkce uživatelů

Aplikace obsahuje seznam historických funkcí na zvoleném pracovišti. Seznam je plněn automaticky při ukončení funkčního období uživatele (vložením data Dokdy). Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné editovat daný záznam – posunout data začátku a konce, případně upravit upřesnění.