Oct 1, 2020   1:47 p.m.      Arnold        
University information system

Základní údaje


Aplikace Základní údaje obsahuje údaje evidované o pracovišti, jako jsou adresa, adresa webové stránky, telefonní čísla, kontaktní e-mail, jméno vedoucího a sekretářky. Tyto údaje jsou rovněž prezentovány ostatním uživatelům v aplikaci Pracoviště v Portálu veřejných informací.

Základní informace o pracovišti může upravit systémový integrátor v aplikaci Evidence pracovišť. Pozice vedoucího a sekretářky je přebírána z personálního systému, případně z aplikace Evidence funkčního zařazení.

Seznam zaměstnanců a externích pracovníků obsahuje název pracovního zařazení, které je přebíráno z personálního systému. Označení kanceláře, přidělené telefonní číslo a e-mailovou adresu lze upravit v záložce Správa osob.