Oct 1, 2020   1:29 p.m.      Arnold        
University information system

Ostatní telefony


V aplikaci Ostatní telefony je možné evidovat telefonní čísla příslušející zvolenému pracovišti, která nejsou přiřazena konkrétní osobě, ale jsou pouze umístěny v určitých místnostech, například v učebnách, zkušebnách, zasedacích místnostech. Přes formulář je možné přidávat nová telefonní čísla. Význam jeho položek je:

  • Popis – popis by měl být výstižný a co nejstručnější, například učebna Q 07, serverovna E, telefonní ústředna Q, školicí centrum.

  • Typ – upřesňuje, o jaký telefon se jedná, například telefon, fax, modem.

  • Předvolba – pokud je uvedena, volí se z menu. Usnadňuje správné vložení telefonního čísla. Formáty předvoleb spravuje univerzitní integrátor nebo provozní tým v aplikaci Evidence telefonních předvoleb.

  • Telefon – pole má obsahovat pouze číslice, doplňuje se tolik číslic, kolik je jich v předvolbě nahrazeno znakem X.

  • Místnost – dohledávání probíhá přes vyhledávací pole ze všech místností podle jejího označení.

  • Veřejný telefon – atribut ovlivňuje zveřejnění telefonního čísla v oficiálních seznamech. Pokud je nastaven na ne, nebude se v těchto seznamech zobrazovat.