Oct 25, 2020   3:36 a.m.      Aurel        
University information system

Učebny


učebny

Aplikace Učebny postupně zobrazuje seznam areálů vysoké školy, jejich budov a učeben.

Seznam areálů a budov obsahuje ikonu k výpisu podrobnějších informací, jako jsou adresa a telefonní číslo na vrátnici, a zobrazení plánků nebo fotografií areálů a budov (podmínkou zobrazení je jejich vložení do UIS).

Ikona slouží k postupu v aplikaci na další obrazovku až k seznamu učeben v jednotlivých patrech budovy. U každé učebny lze zobrazit podrobné informace o jejím umístění, označení, kapacitě, pracovišti, které učebnu spravuje, vybavení atd.

Evidované údaje spravují pověření uživatelé prostřednictvím aplikace Evidence místností (viz Pasportizace).