Oct 30, 2020   2:31 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Přehled rezervací


Aplikace Přehled rezervací poskytuje přehled aktuálních rezervací uživatele.

U každé rezervace je ikonou vyjádřen stav rezervace: rezervováno, podaná žádost, zamítnuto. Dále je vypsána požadovaná místnost, datum a čas rezervace a případně důvod rezervace. Podrobnější informace je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail.

Vyučující mohou ke schválené rezervaci vypsat zkušební termín. Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním období je uveden v nabídce ve sloupci Předmět/Termín. Po výběru předmětu a stisknutí tlačítka je vyučující přesměrován do aplikace Vypisování termínů zvoleného předmětu a podle rezervace jsou předvyplněny údaje o místnosti, termínu konání a délce akce. Pokud je k rezervaci již termín vypsán, je ve sloupci Předmět/Termín uveden název předmětu a typ termínu.

Zkušební termín není možné v aplikaci Přehled rezervací vypsat k rezervaci, pro kterou je již nějaký termín vypsán. Vypsání dalšího termínu pro takovou rezervaci je nutno provést v Záznamníku učitele.

U rezervací lze provést úpravy přes ikonu ve sloupci Upravit, ale pouze u důvodu a poznámky. Má-li být provedena oprava data, času nebo místnosti, je nutné provést rezervaci znovu a původní rezervaci zrušit. Rezervace se zruší jejím označením a kliknutím na .

K rezervaci ve stavu Podána žádost se musí vyjádřit správce místnosti, který ji buď schválí nebo zamítne.