Sep 27, 2020   5:41 p.m.      Cyprián        
University information system

Blokování rezervací


rezervace místností!blokování rezervací

Aplikace Blokování rezervací umožňuje správci místnosti zablokovat uživatelům zadávání nových rezervací na určitý časový úsek. Po celý tento úsek nemohou uživatelé zadávat žádné rezervace v této místnosti. Omezení rezervací místností se využívá například pro zadávání oficiálních rezervací, které vkládá správce místnosti ihned po vložení rozvrhových akcí.

Správce místnosti může vkládat rezervace i v době blokování.

Nový interval blokování se vloží pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se zvolí požadovaná místnost a zadá se interval odkdy - dokdy. Údaj Dokdy označuje den, kdy je možné již zadávat nové rezervace. Formulář je nutné odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam blokací (i historických) je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je moné omezit pomocí filtru nad tabulkou. Příslušný záznam je možné změnit pomocí ikony ve sloupci Upravit nebo odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .