Sep 26, 2020   1:15 p.m.      Edita        
University information system

Evidence loginů


evidence loginů

Aplikace Evidence loginů umožňuje zobrazit přidělený login dohledaného uživatele a související nastavení, která se přenášejí do LDAP. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním cps-loginy přiděleným na příslušný subjekt.

Každý uživatel má přidělen pouze jeden login na všechny služby na vysoké škole. Některé atributy uživatele je možné měnit, jiné jsou generovány bez možnosti změny. Změnu je možné provést po kliknutí na odkaz změnit u příslušného atributu. U změněného atributu je zobrazen odkaz historie, pomocí kterého lze zobrazit historii změn daného záznamu a informaci o uživateli, který změnu provedl. Změnu loginu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním cps-zmena_loginu. Současně se změnou loginu v UIS je zpravidla nutné provést změny i v některých návazných službách.