Jun 4, 2020   1:28 p.m.      Lenka        
University information system

Správa uživatelů serveru


správa serverů!správa uživatelů

Aplikace Správa uživatelů serveru umožňuje individuální správu uživatelů zvolené služby (serveru). Ruční evidenci uživatelských účtů je doporučeno provádět pouze v opodstatněných případech. Výhodnější je využívat automatickou správu uživatelů, kdy jsou přidělené nároky a kvóty automaticky hlídány a účty jsou po ukončení nároku automaticky ukončovány.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny informace o počtech účtů vedených na serveru v jednotlivých stavech. Kliknutím na odkaz seznam vedle počtu účtů dané skupiny lze pro každou skupinu zobrazit seznam uživatelů (všech, se zablokovaným, dobíhajícím nebo ručně vedeným účtem) v aplikaci Seznam uživatelů na serveru, kde je možné s nimi dále pracovat.

Pod tímto přehledem je zobrazen formulář pro dohledání uživatele s účtem na zvoleném serveru. Tento formulář se využívá jednak ke kontrole existence účtu uživatele (vhodné zejména při ručním zakládání účtu, aby nedošlo k jeho duplikaci), ale převážně ke správě jeho účtu na serveru (viz aplikace Zobrazení účtu).

Poslední formulář pak slouží pro ruční založení uživatelského účtu na zvoleném serveru. Ve formuláři se dohledá uživatel, jemuž má být účet založen a zadá se rozsah odkdy dokdy má účet platit. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka . Takto založený uživatelský účet je evidován jako ručně vedený a je zahrnut do seznamu ručně vedených účtů na serveru.

Ruční zakládání uživatelských účtů se využívá se výjimečně v případech, kdy nelze v aplikaci Přiřazení implicitních nároků na server popsat skupinu, do které uživatel patří.