Jun 1, 2020   3:38 a.m.      Žaneta        
University information system

Zobrazení účtu


Aplikace Zobrazení účtu umožňuje prohlížet detaily o účtu určitého uživatele na zvoleném serveru a provádět jeho správu a nastavení.

V úvodu je zobrazeno jméno uživatele a jeho identifikace. Kliknutím na login je možné přejít do aplikace Evidence loginů. Dále je uveden stav uživatelova účtu, jeho platnost, kvóty a informace o založení účtu. Pomocí odkazu Historie účtu je možné přejít do aplikace Historie účtu uživatele.

Operace s uživatelským účtem

S uživatelským účtem je možné provádět následující operace:

Dostupnost operací je závislá na aktuálním stavu účtu:
 • zablokovat/odblokovat účet - kliknutím na odkaz lze přejít do aplikace Blokování účtu uživatele, kde lze zablokovat aktivní účet nebo blokovaný účet odblokovat.

 • zrušit – po kliknutí na odkaz je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí bude okamžitě ukončena platnost účtu. Má-li být účet zrušen k jinému datu, použije se nastavení platnosti v zobrazení účtu uživatele.

 • prodloužit - po kliknutí na odkaz prodloužení je možné prodloužit platnost účtu ve stavu dobíhající.

 • změnit platnost do – uvedením nového termínu lze uživateli prodloužit nebo zkrátit dobu platnosti účtu. Termín platnosti se prodlužuje například v případě, že uživatel vypadne z implicitní skupiny, jeho účet je navržen na zrušení a požádá si o prodloužení účtu z důvodu přerušení studia, ukončení studia a očekávaného nástupu zpět do studia apod. Hromadně prodloužit platnost ručně vedených účtů zvolenému uživateli lze v aplikaci Hromadné prodlužování platnosti účtů.

 • změnit kvóty – odkaz vede do aplikace pro individuální správu kvót. Nové kvóty se společně s uvedením důvodu vloží do zobrazeného formuláře a potvrdí stisknutím tlačítka . Zatržením volby Dočasná změna bude kvóta nastavena jako dočasná a platná do dne vloženého do pole Dokdy.

  Po uložení se pod formulářem zobrazí dvě tabulky. V první jsou uvedeny implicitní hodnoty, na které má uživatel serveru nárok. Tlačítko umožňuje rychlý návrat ke kvótám, na které má uživatel nárok ze skupinového přidělování.

  Druhá tabulka obsahuje hodnoty, které byly uživateli nastaveny skupinově nebo individuálně. Tyto hodnoty budou automaticky nastaveny po vypršení termínu cronovým skriptem kontrola_kvot.pl. Kvóty platí do 23:59 zadaného dne.

  Po odznačení pole Dočasná změna a uložení hodnot je požadovaná změna trvalá (zobrazí se pouze tabulka s implicitními hodnotami).

  Pokud dojde ke změně skupinové kvóty (viz aplikace Přiřazení kvót na server), bude dočasná individuální kvóta automaticky smazána.
 • převést správu účtu na implicitní SW – kliknutím na odkaz bude účet převeden z ručního režimu na automatickou správu.