11. 8. 2020  5:59      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Evidence otázek


správa anket

Aplikace Evidence otázek slouží ke správě otázek evaluační ankety.

Otázky se tvoří přes formulář v úvodu aplikace, do kterého se vepíše znění otázky a vybere se její typ. V poli Sekce ankety se vybere sekce, do které se má otázka zařadit. V nabídce se zobrazují sekce, které byly ke zvolené anketě založeny v aplikaci Evidence sekcí. Dále se zvolí skupina osoba, která má mít přístup k odpovědím na danou otázku. Pomocí volby Obecná otázka je možné označit otázku jako obecnou (jsou zařazeny do samostatné sekce). Případně je možné omezit použítí otázky pouze pro některou z forem studia. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Obecné otázky se nevztahují k předmětům (nejsou u předmětových anket zobrazovány) a zobrazují se v samostatné sekci Doplňkové otázky. Na obecné otázky lze odpovědět pouze jednou v rámci jedné ankety (pouze tam, kde je student řádně zapsán).

Evidované otázky se řadí v přehledové tabulce. Pořadí sekcí se může měnit pomocí šipek  a ve sloupci Poř.. Pro každou otázku jsou vypsány základní údaje, které je možné měnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ve sloupci Počet možností je uveden počet možností (odpovědí) evidovaných u zvolené otázky. Ty lze u výběrových otázek evidovat v aplikaci Možnosti otázek po kliknutí na ikonu ve sloupci Možnosti.

Pro otázky, u nichž se provádí výběr z množiny odpovědí, se musí vytvořit jednotlivé možnosti. Bez této podmínky nelze anketu zveřejnit.

Vybrané otázky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Otázku, která má přiřazenu alespoň jednu možnost, nelze smazat.

Typy otázek evaluační ankety

  • desetiřádkové zadávací pole – pole o deseti řádcích pro vložení textové odpovědi;

  • jednořádkové zadávací pole – pole o jednom řádku pro vložení textové odpovědi;

  • výběr jedné možnosti z více nabízených – zobrazuje možnosti evidované u otázky, respondenti odpovídají označením jedné z nabízených odpovědí.

  • výběr jedné možnosti z více nabízených (hvězdičky) - zobrazuje hodnotící stupnici, respondenti odpovídají označením určitého počtu hvězdiček.

  • výběr více možností z více nabízených – zobrazuje možnosti evidované u otázky, respondenti odpovídají označením jedné nebo několika z nabízených odpovědí.

Oprávnění přístupu k odpovědím

Již při zakládání otázek se určuje oprávnění pro zobrazení vyhodnocení, tedy kdo z učitelů může nahlížet na jednotlivé odpovědi v Záznamníku učitele - Evaluace předmětů (pouze garant, garant a přednášející, garant a zkoušející, garant a cvičící nebo pouze vedení fakulty). Další uživatelé, kteří mohou na odpovědi nahlížet:

  • Vedoucí kateder – omezeno na předměty, které katedra garantuje. Náhled možný v Portálu vedoucího - Evaluace předmětů.

  • Vedení fakulty – děkan a rektor, náhled možný v Portálu vedoucího - Evaluace předmětů.

  • Osoby s právem ankety-p – omezeno na předměty subjektu, pro který je právo přiděleno. Náhled možný přes aplikaci studijního oddělení Vyhodnocení evaluací předmětů.