May 29, 2020   2:32 a.m.      Vilma        
University information system

Skupinové kvóty


dokumentový server!kvóty

Aplikace Skupinové kvóty umožňuje hromadné nastavení a správu kvót pro vkládání dokumentů do Dokumentového serveru. Aplikace je dostupná uživatelům s právem provoz-a.

Nastavení skupinových kvót je jedno ze základních nastavení Dokumentového serveru. Nastavení je třeba provést tak, aby postihlo všechny uživatele  UIS. Uživatelům, kteří spadají do více skupin, je vždy přidělena nejvyšší kvóta z daných skupin. Velikost kvóty odpovídá velikosti všech dokumentů vložených jedním uživatelem dané skupiny.

Kvótu pro novou skupinu uživatelů je možné nastavit pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde se pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru zvolí příslušná skupina osob a zadá se požadovaná velikost kvóty v megabytech.

Seznam nastavených skupin uživatelů s kvótou je zobrazen v přehledové tabulce. U každé skupiny je uvedena velikost nastavené kvóty. Kvótu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Změnit kvótu. Kvóty pro příslušné skupiny je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Příklad nastavení kvót pro základní skupiny uživatelů.

SkupinaKvóta [MiB]
Doktorandi (aktivní)100
Systémoví integrátoři250
Vedoucí pracovníci univerzity200
Všichni aktivní studenti univerzity40
Všichni aktivní zaměstnanci univerzity100
Všichni nevyřazení studenti univerzity (i přerušení)20
Všichni uživatelé (bez omezení)5
Zaměstnanci – vedoucí pracovníci150