Jun 1, 2020   4:11 a.m.      Žaneta        
University information system

Zobrazení práv


dokumentový server!práva!zobrazení

Aplikce Zobrazení práv v aktuální složce Dokumentového serveru je zpřístupněn všem uživatelům s právem Super , tedy správcům složky. Ti si mohou zobrazit jména uživatelů a jejich práva ke složce.

Aplikace je rozdělena na dvě části, jedna poskytuje stručný seznam uživatelů s přidělenými právy, druhá seznam uživatelů s podrobnostmi o přidělených právech a možnost vyhledání uživatelů vašich složek v DS se seznamem jejich práv a možností obnovení práv zamítnutých uživateli.

Základní zobrazení

V záložce Základní přehled se zobrazuje stručný přehled přidělených práv ke složce. Uživatelé jsou seřazeni podle typu oprávnění, u jména je vždy zobrazena ikona přiděleného práva. Pokud jim bylo ke složce přiděleno více práv, je zobrazeno pouze to nejvyšší.

Podrobnosti a vyhledávání

Záložka Podrobnosti a vyhledávání zobrazuje všechny uživatele s přidělenými právy k aktuální složce a informaci o původu jednotlivých práv. Aplikace je rozdělena do několika částí popsaných níže.

Vyhledávání

dokumentový server!práva!vyhledání

Připravený formulář slouží k dohledání práv konkrétní osoby, a to: pouze v této složce, v podsložkách a v celém DS. Práva jsou seřazena podle názvů složek DS. Vyhledání probíhá následovně: Do vyhledávacího pole se vepíše jméno osoby nebo jeho část, vybere se místo, kde má vyhledávání proběhnout (např. v celém DS), klikne se na tlačítko . Je-li dohledáno více osob, jedna z nich se označí a klikne se na tlačítko . Výsledkem hledání je seznam složek, ke kterým má vybraná osoba právo. U každé složky je uvedeno právo a druh (jakým způsobem osoba právo nabyla).

Přidělená práva

Tabulka zobrazuje výpis všech přidělených práv k této složce s informací o původu jednotlivých práv (z jakého důvodu je právo přiděleno). Práva jsou seřazena v tabulce od nejvyššího (Super ) k nejnižšímu (čtení ). U každého práva je uveden uživatel, kterému bylo právo přiděleno, a název složky, z které je právo propagováno. Druh vyjadřuje způsob přidělení oprávnění, uživatelé mohou mít právo k jedné složce přiděleno vícekrát, například jednou automaticky při vytvoření složky (explicitní – individuálně přiděleno) a podruhé zděděním z nadřazené složky.

Odmítnutá práva

dokumentový server!práva!odmítnutá

Tabulka obsahuje seznam všech uživatelů, kteří práva k této složce odmítli (více viz Zobrazení dokumentů - Možnosti složky), s uvedením typu původního práva. Uživatel si nemůže sám právo obnovit. Na obnově práva na složku se musí dohodnout se správcem složky. Ten obnoví práva tak, že vstoupí do složky, kde uživatel odmítl práva, označí jej a stiskne tlačítko .

Statistika práv

dokumentový server!práva!statistika

Tabulka zobrazuje přehled práv přidělených ve složce s informací o počtu jejich přidělení.