Sep 29, 2020   5:47 a.m.      Michal, Michaela        
University information system

Čtení dokumentu


dokumentový server!čtení dokumentu

Aplikace Čtení dokumentu slouží k zobrazení podrobností o dokumentu, umožňuje zobrazit a stáhnout přiložené soubory a provádět individuální operace se zvoleným dokumentem.

U každého dokumentu aplikace zobrazuje jeho název, jméno osoby, která dokument vložila (resp. provedla poslední změnu), datum poslední změny dokumentu a případně komentář (je-li uveden). Přiložený soubor je možné stáhnout po kliknutí na tlačítko

Došlo-li u dokumentu v průběhu jeho existence k nějakým změnám, je jejich průběh zobrazen v přehledové tabulce, kde je uvedeno kdo a kdy změnu provedl.

V dolní části aplikace jsou zobrazeny ikony pro individuální manipulaci s dokumentem:

Kopírovatdokumentový server!dokument!zkopírovat do jiné složky

Ikona umožňuje kopírovat dokument do jiné složky. Kliknutím na ikonu se zobrazí menu pro výběr složky (s právem vyšším než právo Čtení), do které se má dokument zkopírovat. Po zvolení složky se stiskne tlačítko . Dokument zůstane v původní složce zachován.

Přesunoutdokumentový server!dokument!přesunout do jiné složky

Ikona umožňuje přesunout dokument do jiné složky DS. Po kliknutí na ikonu se zobrazí menu pro výběr složky (s právem vyšším než právo Čtení), do které se má dokument zkopírovat. Po zvolení složky se stiskne tlačítko a dokument bude přemístěn do zvolené složky.

Poslat e-mailemdokumentový server!dokument!odeslat e-mailem

Umožňuje odeslat dokument jako přílohu e-mailové zprávy. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář pro odeslání e-mailové zprávy z Poštovní schránky UIS. Příloha obsahuje zvolený dokument.

Operace s dokumentem jsou k dispozici pouze přihlášeným uživatelům.