25. 10. 2020  18:18      Aurel        
Univerzitní informační systém

Kvalifikátor


Kvalifikátory a parametrické kvalifikátory (zkráceně parafikátory) jsou nedílnou součástí UIS a slouží k definici určité množiny objektů (např. uživatelů, předmětů, pracovišť apod.).

Kvalifikátorykvalifikátory definují určitou obecnou skupinu objektů bez dalšího omezení (např. všichni studenti, externisté, děkani, učitelé v aktuálních obdobích apod.). Jejich použití se nehodí pro fakultní využití.

Parafikátory jsou vlastně kvalifikátory s jedním parametrem, který omezuje skupinu objektů a blíže ji upřesňuje (např. všichni studenti dané fakulty, externisté daného pracoviště, děkan dané fakulty, učitelé daného období apod.).

Používání kvalifikátorů/parafikátorů s sebou přínáší výhodu neustále aktuálního nastavení. V nastaveních totiž nejsou uloženy vybrané objekty, ale pouze jejich popis a aplikace si příslušné objekty dohledávají až v případě potřeby. Odpadá tak potřeba objekty ručně doplňovat a kontrolovat.