1. 4. 2020  9:54      Hugo        
Univerzitný informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.