9. 7. 2020  2:33      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.