1. 10. 2020  13:40      Arnold        
Univerzitní informační systém

Brožura Katalog předmětů


Aplikace umožňuje tisk brožury katalogu předmětů. Z následujícího seznamu zvolte fakultu nebo pracoviště, pro které si přejete brožuru vytisknout.

 
 
 
 


Fakulta práva


Fakulta ekonómie a podnikania


Fakulta masmédií


Fakulta informatiky