5. 7. 2020  2:51      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Brožúra Študijné programy - FPS - 2019/2020


Brožúru Študijné programy je možné vytlačiť pre celú fakultu. Ak si želáte obmedziť tlač brožúry na konkrétny študijný program, vyberte ho v nasledujúcom zozname.

Študijný program:    

Parametre tlačenej brožúry

Teraz vyberte parametre upresňujúce výsledný tvar brožúry.

zahrnúť základné informácie o fakulte
zahrnúť akademický senát a vedeckú radu
zahrnúť harmonogram
zahrnúť prehľad programov
zahrnúť charakteristiky programov a zameraní
zahrnúť programové komisie
zahrnúť predmety štátnej skúšky
zahrnúť Študijný a skúšobný poriadok

Kontrolná otázka

Koľko je 15 – 3?   

Brožúru študijných programov so zvolenými parametrami vytlačíte vo formáte PDF stlačením nasledujúceho tlačidla. Pri tlači brožúry pre väčší celok sa môžete stretnúť s určitým zdržaním.