Zahraničné dohodyHelp


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohody
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet štátov
Počet študentov
Zvoliť
Erasmus
12085
34
249
->
univerzitná
14
6
5
2