Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Česká republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Literární AkademieFM5
Ostravská univerzita v Ostrave
FPS
2
Soukromá vysoká škola ekonomických studiíFEP4
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
FEP,FM11->
Univerzita Karlova v Praze
FM
4
->
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíneFM
16
Vysoká škola finanční a správníFM1