Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát: Fínska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Lapland University of Applied SciencesFEP6
Oulu University of Applied SciencesFM2
Savonia University of Applied SciencesFEP
2
University of Eastern Finland
FP,FM
8
->
University of Turku
FP
3->